Istoricul casei memoriale  //  Muzeul Memorial Ion Creangă Humuleşti

Muzeul Memorial Ion Creanga Humulesti
Istoricul casei memoriale Ion Creangă din Humuleşti

După moartea Smarandei, în jurul anului 1863, locuinţa a rămas moştenire fiicei sale cea mai mică, Ileana. Aceasta neavând copii, a cedat-o uneia din cele trei fete ale Mariei, Sofia, căsătorită Grigoriu. Nepoata a locuit în casa bunicilor până în anul 1944, când a donat-o cu acte Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, „cu scopul de a ocroti pentru viitor casa în care s-a născut şi copilărit moşul meu drept, Ion Creangă, încredinţînd acest patrimoniu moral şi material învăţătorimii în rîndul căreia a strălucit marele învăţător povestitor Ion Creangă” (Conform actului de donaţie din 24 martie 1944, din care o copie se află la Muzeul „Ion Creangă” din Humuleşti).

Ca mulţumire pentru acest gest, Asociaţia s-a angajat să ridice familiei Grigoriu o altă locuinţă pe aceeaşi proprietate, în partea de sud. De asemenea, fraţii Zahei şi Antonică Grigoriu au fost numiţi custozi ai casei memoriale cu retribuţie lunară stabilită. Imediat după deschiderea spre vizitare a căsuţei de la Humuleşti, multe personalităţi culturale ale vremii s-au perindat pe acolo. Dar şi înainte de 1944 meleagurile natale ale lui Creangă au fost vizitate de oamenii de cultură români. De exemplu, în 1937, cu ocazia centenarului naşterii scriitorului, la iniţiativa lui Nicolae Iorga, pe peretele de răsărit al casei a fost aşezată o plăcuţă comemorativă din marmură pe care scrie: „Aici sa născut şi a petrecut anii copilăriei Ion Creangă, 1837-1889”.

Până în 1951, casa a funcţionat ca muzeu neoficial şi fără taxă de vizitare stabilită, cei care vizitau contribuiau după plac la întreţinerea acestui obiectiv. Atunci, monumentul a fost inclus în patrimoniul cultural naţional şi a intrat într-un program amplu de restaurare şi conservare.

În 1951 a fost deschis oficial Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humuleşti şi a fost încadrat în circuitul turistic al zonei. Astfel, de peste 60 de ani, muzeul a fost vizitat de un număr impresionant de turişti veniţi din toate părţile României şi de turiştii străini iubitori de tradiţie românească. În anul 1975 casa din Humulesști a cunoscut reparații capitale, care au adus imobilul în forma actuală.


Exteriorul casei memoriale Ion Creanga din Humulesti


Aspectul interior – sala mare